skip to Main Content

Konvoluttering

Våre moderne og fleksible konvolutteringsmaskiner håndterer opptil 7 ulike vedlegg i konvoluttstørrelser fra C6 til C4. Optisk lesing av OMR- og barkoder ved selektering av vedlegg (matchpakking). Jobber beregnet for manuell pakking, kan så langt det er mulig kjøres halvmaskinelt, med manuell pålegging av innhold på lavere hastighet. Totalt produserer vi inntil 250 000 C5 og 100 000 C4 pr. skift på våre maskiner.
Back To Top