skip to Main Content

Sover bedre om natten med digitalprint hos Mail4You

Når man har en medlemsmasse på over 300 000 mennesker er det viktig at fakturering går som smurt. Da er det godt å ha en samarbeidspartner som sørger for at print og utsendelse av fakturaer går knirkefritt. Den norske turistforeningen (DNT)…

Les mer

Personifiserte brosjyrer

  Med personifiserte brosjyrer kan du gi dine lesere mer av det de faktisk ønsker. Ved å presentere relevante budskap til rett person til riktig tid vil du kunne oppleve økt interesse og engasjement for ditt medlemsblad eller magasin. Hva?…

Les mer
Back To Top