skip to Main Content

Mail4You + Artisti Campaign = SANT!

 

Mail4You har slått seg sammen med vår gamle samarbeidspartner Artisti Campaign AS. Med vår store og moderne maskinpark, en mer rendyrket profil og et større system i ryggen, er vi enda bedre rustet til å dekke kundenes behov i årene som kommer.

Det har vært mye omstilling og tilpasning den siste tiden. Arbeidet begynte så smått i fjor høst, da et nytt holdingselskap kjøpte begge virksomhetene. Etter planen skulle sammenslåingen vært gjennomført i løpet av sommeren. Men da coronakrisen kastet seg over oss i mars, valgte vi å fremskynde prosessen for å begrense skadevirkningene mest mulig.

Store strategiske fordeler

Arbeidet med den nye strukturen har vært både smidig og effektiv. Begge selskapene har samarbeidet godt i mange år. Det har lenge vært klart at en sammenslåing ville medføre store strategiske fordeler for alle parter. Den store utfordringen var å fordele oppgavene mellom de tre produksjonsstedene Vågå, Harestua og Grimstad. I det nye selskapet blir all logistikk flyttet fra Vågå og Harestua til Grimstad, mens all grafisk produksjon flyttes fra Grimstad til Harestua.

Regner med utvidelser

Det nye selskapet har fått navnet Mail4You Holding, og eies med to tredeler av Artisti-konsernet og en tredel av gamle Mail4You-eiere. Begge bedriftsnavnene blir beholdt som i dag.

Vi er glade for at vi med dette har sikret arbeidsplassene på Harestua, og vi forventer vesentlig høyere produksjon enn tidligere. Vi har allerede foretatt en nyansettelse, og regner med å utvide staben ytterligere i tiden som kommer.

Hundre prosent operative

Det er mange fordeler med å være en del av et større system. Den kanskje viktigste er at vi står sterkere i konkurransen om de store jobbene, og vi er bedre rustet til å møte den økende konkurransen, først og fremst fra store aktører i Øst-Europa.

Det er mye nytt å sette seg inn i, men vi er allerede hundre prosent operative og omstillingen har gått veldig fint.

Velkommen til oss  🙂

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back To Top