Project Overview

KONVOLUTTERING

Våre moderne og fleksible konvolutteringsmaskiner kan håndtere opptil 7 ulike vedlegg i konvolutten, og konvoluttstørrelser fra C6 til C4. Optisk lesing av OMR- og barkoder ved selektering av ilegg (matchpakking). Enkelte jobber beregnet for manuell pakking, kan der det er mulig kjøres halvmaskinelt, med manuell pålegging av innhold.

Totalt kan vi produsere ca. 250 000 C5 og ca 100 000 C4 pr skift på våre maskiner.